6 / 100

دوره اموزش طراحی لباس در تبریز  یکی از دوره های پرطرفدار اموزشی در این شهر می باشد که علاقمندان زیادی را خصوصا  در بین بانوان فرهیخته این منطقه به خود جذب کرده است.

آینده شغلی این رشته پر در امد  انچنان اغوا کننده است که علاقمندان  بی هیچ معطلی   به سراغ  مرکزی معتبر  جهت اموزش رشته های مرتبط با طراحی لباس  در شهر تبریز  می روند و دوره اموزشی خود را شروع میکنند.